Zavera Iluminata

Džim Mars (1943-2017) je bio čuveni američki novinar iz Teksasa, najpoznatiji po knjizi Unakrsna paljba: Zavera koja je Kenediju došla glave (Crossfire: The Plot That Killed Kennedy), o atentatu na Džona Kenedija, za koju je dobio nagradu Njujork Tajmsa i po kojoj je snimljen film JFK Olivera Stouna. U svojim ostalim delima se bavio pozadinom terorističkog napada od 11. septembra, NLO fenomenom, i tajnim elitama koje vladaju svetom. Poslednja knjiga koju je napisao pred smrt nosi naslov Iluminati: Tajno društvo koje je preotelo svet (Illuminati: The Secret Society That Hijacked the World).


Knjige koje se bave nezvaničnom istorijom i teorijama zavere obično spadaju u dve grupe: one koje se fokusiraju isključivo na jedan događaj iz istorije i istražuju ga do najsitnijih detalja (npr. kako je Rokfeler stekao monopol nad naftnim tržištem u Americi) i one koje eklektički spajaju više odvojenih događaja i teorija u jedinstven narativ kroz koji se provlači zajednička nit. Marsova knjiga spada u ovu drugu grupu. Ona se oslanja na čitav niz drugih dela o pojedinačnim incidentima ili epohama u istoriji i ispreda jedan narativ koji obuhvata same početke ljudske rase sve do današnjice.


Centralna postavka na koju se Mars oslanja je teorija o Anunakijima (u Starom zavetu poznati kao Nefilim), nebeskim božanstvima od kojih su ljudi u drevnom Sumeru (trenutno najstarijoj poznatoj civilizaciji) navodno dobili naučna znanja - računanje vremena upotrebom broja 60 (šezdeset sekundi u minutu, šezdeset minuta u satu), geometrijske teorije, arhitektonsku veštinu i druge. Po proponentima ove teorije Anunakiji su zapravo bili kosmonauti koji su na planetu Zemlju došli odnekud iz svemira, na šta ukazuje jedna rezbarija u kamenu koja prikazuje divove kako sleću sa neba u letećim kočijama. Na jednoj drugoj slici prikazana je planeta Zemlja okružena kuglama koje se mogu protumačiti kao planete Sunčevog sistema a takođe je prisutan i motiv ukrštajućih spirala, koje veoma podseća na linije DNK. Dodatne tvrdnje u okviru teorije kažu da su nebeski posetioci (ili Svetlucavi) podjarmili Sumerane i vladali njima kroz sistem izabranih sveštenika koji su upravljali stanovništvom kroz religiju i nametanje poreza. Takođe, menjali su genetsku sliku Sumerana i stupali u brakove sa njima, čime su nastali ljudsko-vanzemaljski hibridi - drevne krvne linije od kojih poreklo vode ozloglašeni svetski vladari današnjice.


Ovaj motiv vanzemaljske tehnologije se zatim spaja sa skrivenim znanjima koja navodno poseduju pripadnici tajnih okultnih društava - Templari i njihovi nastavljači masoni, Asasini Hasana bin Sabaha, Društvo ružinog krsta, Malteški vitezovi i brojni drugi, tačnije, skoro sva ona društva o kojima je pisao Umberto Eko u svom čuvenom romanu Fukoovo klatno. Posebna pažnja se naravno stavlja na čuvenu aferu sa Iluminatima iz osamnaestog veka, 1776-1785. Njih je kao tajno društvo osnovao Adam Vajshaupt, jedna od najozloglašenijih i najomraženijih istorijskih ličnosti svih vremena. Otpadnik iz jezuitskog reda, Vajshaupt je prigrlio svojevrsnu luciferijansku ideologiju kao posebno ekstremnu varijantu Prosvetiteljstva. Same njegove ideje nisu bile toliko problematične koliko način na koji je želeo da ih ostvari. Naime, svojski prigrlivši makijavelijansku ideju po kojoj cilj opravdava sredstvo on je zagovarao potpuno uništenje svih religija i svake državne vlasti. Trebalo je da vladaju samo prosvećeni, dakle izabrana elita (ideja koja je posle nastavila da živi kroz Robespjera a potom i Lenjina). Za veoma kratko vreme Iluminati su infiltrirali ogroman broj masonskih loža (od tada pa nadalje Mars za svaku kontroverznu masonsku ložu kaže da je iluminizirana) dok konačno vladar Bavarske Karl Teodor nije bio primoran da izda tri edikta koji zabranjuju članstvo u ovoj sekti i njeno delovanje, pod pretnjom proterivanja iz zemlje ili čak smrtne kazne.


Bio je to neviđeni skandal u Evropi onoga vremena, a dogodio se u vreme Američke revolucije i neposredno pred Francusku revoluciju što je mnoge nateralo da u ovoj drugoj vide uticaj Iluminata, s obzirom da mnogi od njih nikada nisu uhapšeni već su pobegli u druge zemlje i nastavili da šire svoj uticaj. Metodologija iluminata, u velikoj meri zasnovana na Hegelovom filozofskom učenju o ideji, njenoj antitezi i potonjoj sintezi (kod njih se to pretvorilo u status kvo koji treba promeniti - stvaranje problema - nuđenje rešenja), mogla se nazreti u brojnim potonjim istorijskim događajima - ratovima, revolucijama i osvajanjima. Dejstvo skrivenih manipulatora, uglavnom su to bankari poput čuvene kuće Rotšild, veoma ubedljivo je dokumentovano, zajedno sa eksplicitnim citatima pojedinih istorijskih ličnosti: Oto fon Bizmark je tvrdio da su Rotšildi finansirali Jug u Američkom građanskom ratu bojeći se da će nova američka nacija štampati svoju valutu nezavisno od njih. Kasnije su svoje planove ostvarili osnivanjem Banke federalnih rezervi, a dokazano je i da su finansirali boljševičku revoluciju u Rusiji sa 20 miliona dolara.

Lista saznanja do kojih čitalac može doći u ovoj knjizi je poduža a mnoga od njih se odnose na stvari koje se neposredno tiču svakog stanovnika na planeti. Na visokom nivou, potpuno nezavisno od demokratskog izbornog procesa, donose se odluke u okviru organizacija kao što su Bilderberg grupa, Savet za inostrane odnose (Council on Foreign Relations - CFR), Trilateralna komisija i mnoge druge. Te odluke potom moraju da prihvate svi državljani koji ne samo da nisu glasali za njih već sa mnogima od njih uopšte nisu ni upoznati.


Marsova knjiga nije bez mana. Na mnogo mesta se iznose tvrdnje koje su potkrepljene samo frazama poput 'neki ljudi tvrde', bez da se citira izvor. Uzimaju se ozbiljno i bez mnogo rezerve napisi anonimnih ljudi sa internet foruma. O okultnim ili vanzemaljskim znanjima ili ritualima tajnih društava o kojima se sve vreme priča zapravo nam se ništa konkretno ne kaže. Iz nekog razloga se reč Iluminati koristi kao označitelj za sve zlo ovoga sveta dok se masoneriji gleda kroz prste, iako ona pod tim imenom i dan-danas deluje. Masonerija je skupina ljudi sa najboljim namerama koja postaje korumpirana tek od strane Iluminata, što je sentiment veoma sličan onom u knjizi Tajna istorija Tvin Piksa, o kojoj sam takođe pisao na blogu. Takav način razmišljanja je potpuno suprotan onom koji je zastupao Dragoš Kalajić, koji je veći deo svog opusa posvetio opisu konkretnih zala masonerije.


Uprkos svim manama i nedostacima, Marsova knjiga, kao i ostala dela koja se bave mračnim mahinacijama moćnih ljudi, pruža neprocenjive uvide u fenomene koje većina nas mnogo radije uzima zdravo za gotovo. Dok se sve oko nas ruši, a dokazi o nepojmljivim užasima ne prestaju da se pojavljuju, sistem samoodbrane nas tera da potisnemo mračne misli kako bismo nastavili dalje. Problem sa ovakvim načinom razmišljanja je što nikad ne znamo kada će doći red na naše ime da se pojavi na novinskim stupcima koje sada tako rado preskačemo.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Gradovi i himere Jovana Dučića

Dead or Alive: gole ženske i lažni kung fu

I videh konja bledog